Soutěže ZŠ

Atletický čtyřboj

Přespolní běh

Minifotbal

Stolní tenis

Halová kopaná

Plavání

Orion florbal Cup

Preventan Cup

Basketbal

Minivolejbal

Přehazovaná

Volejbal

Hokejbal

Mc Donald´s Cup
Atletický trojboj

Pohár rozhlasu

Softbal

OVOV

Kinderiáda

 

Soutěže SŠ

Atletika SP Corny

Fotbal

Přespolní běh

Stolní tenis

Basketbal

Plavání

Florbal

Volejbal

Hokejbal

 

  Přihlášené školy do soutěží - zde